Nu pot primi/trimite mailuri.

Primiti erori cand incercati sa trimiteti sau sa primiti mailuri? Vi se returneaza mesajul cand incercati sa trimiteti un mail catre o casuta de mail gazduita pe serverele noastre?

Ai putea face pe cineva fericit astăzi!