Pot adăuga / folosesc script-uri de chat pe site-ul meu?

Toate tipurile de chat (cu excepția IRC) sunt permise aici. Puteți adăuga chat online, chat box, shoutbox, etc

Ai putea face pe cineva fericit astăzi!